Web & Mobile APP Development

iDummy

iDummy

客戶

Winsiwin

日期

2014

服務項目

設計及開發網站
海報設計

瞭解新裝修的革命已經到來

i.Dummy®運用先進的機電一體化技術和機器人研究為模特發展的平臺

宣傳設計