Web & Mobile APP Development

良擇 ChopChopMarket

良擇 ChopChopMarket

客戶

良擇 Chop Chop Market

日期

Sep 2018

服務項目

設計及開發響應式設計網站

良擇 Chop Chop Market

為你選擇世界上最優良的食品。 售賣新鮮、健康、有機的蔬菜,我地嘅蔬菜係100%有機!整個生產過程由土壤到種子、育苗、施肥、收割、包裝等全程按照國際有機標準,絕無化學農藥、化學合成肥料和基因改造技術。

smartmockups jts1l994 v

響應式設計

以響應式設計網站,可以在不同尺寸的電腦、平板、手機輕鬆瀏覽網站。

網上購物系統

透過網站直接下單,輕鬆地在網上選購心水商品。

會員系統 – 訂閱最新優惠

可以訂閱電子報以獲得最新優惠。

專業商店網頁設計,更容易吸引顧客

chopchopmarket 01

產品分類,一目了然

chopchopmarket 02

商店頁面,精心設計

chopchopmarket 03

內容管理,行銷專家

chopchopmarket 04